Obmywanie nóg.

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do […]

Chi Rho – krzyż naszego Pana.

Oglądałem ostatnio świetny dokument o tym, na jakim krzyżu umarł nasz Pan Jezus Chrystus. Film wywarł na mnie ogromne wrażenie. Postaram się tutaj przytoczyć wszystkie kwestie w tymże temacie poruszone w filmie. Rzymianie krzyżowali głównie na trzech rodzajach krzyża. I były to: T znany nam dziś krzyż oraz coś w rodzaju X Zespół naukowy przeprowadził […]

Będziemy sądzeni z 25. rozdziału Ewangelii według Mateusza.

Ewangelia według Mateusza, 25. rozdział: 1 Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi.  2 A było z nich pięć mądrych, a pięć głupich. 3 One głupie wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą. 4 Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi. 5 A gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zdrzemały […]

Jezus Chrystus to Archanioł Michał.

Wokół identyfikacji naszego Pana z Archaniołem Michałem narosło wiele nieporozumień. Weź proszę Siostro i Bracie do ręki Biblię, gdy przeczytasz ten mój krótki wywód i sprawdź ponownie, co w tym temacie mówi nam Słowo Boga. To, że Jezus jest tożsamy z Archaniołem Michałem nie oznacza, że jest aniołem, a tym samym stworzeniem. W Piśmie Świętym […]

Druga śmierć Jezusa Chrystusa.

Mało którzy chrześcijanie rozumieją istotę śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Prześledźcie uważnie i przeanalizujcie jeszcze raz fragmenty Nowego Testamentu odnoszące się do tego tematu, gdy już przeczytacie ten mój wpis. Jezus poci się krwią ze stresu. Jezus woła do Boga, dlaczego Go opuścił. Umiera szybko i wielkim bólem. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień […]